Wat doe jij voor ons milieu?

//Wat doe jij voor ons milieu?

Wat doe jij voor ons milieu?

Met deze vraag als basis werd afgelopen vrijdag de eerste recycle les verzorgd door de Stichting Support Recycling Suriname. De les was de eerste van een reeks lessen die verzorgd zullen worden en werd gedaan op de Maria Hartmannschool in Paramaribo. Tijdens de les werd er gesproken over het belang van recyclen en hoe wij als burgers door middle van afval scheiden iets positief voor ons milieu kunnen doen. De kinderen kregen ook informatie over de verzamelbakken van de stg. Die er mede dankzij sponsoring van o.a. UNDP op verschillende locaties in Suriname zijn geplaatst. Het doel van de recycle lessen is om kinderen van de basisschool ervan bewust te maken dat ze op een hele simpele manier een positieve bijdrage kunnen leveren aan ons milieu. Dit door gewoon thuis te starten met het scheiden van afval en ale plastic flessen, plastic zakken en aluminium drankblikken in de daarvoor bestemde verzamelbakken te plaatsen. De komende periode zullen voorlichters van de stichting nog enkele scholen aandoen en de mediatheek medewerkers trainen. Deze zullen dan de lessen opnemen in hun reguliere programma’s en zo de basisschool leerlingen blijven voorlichten.

De verzamelbakken voor plastic en aluminium drankblikken zijn in de districten Paramaribo, Wanica, Marowijne, Coronie, Nickerie en Sipaliwini.

2017-06-07T16:11:33+01:00