Milieu voorlichting bij Villa Zapakara

//Milieu voorlichting bij Villa Zapakara

Milieu voorlichting bij Villa Zapakara

Op dinsdag 20 augustus mochten wij de jeugdige bezoekers van het closing event van de GCCA – UNDP vertellen over ons milieu, ze leren hoe er beter mee om te gaan en zaadjes leggen ten aanzien van bewuste afvalscheiding en recycling. Ook is gesproken over plastic, waar het van gemaakt is het wat er allemaal mee gebeurt als het eenmaal gebruikt is. De jongeren waren echt enthousiast en actief tijdens de presentatie.

Het was heel fijn te merken dat er onder de jongeren al behoorlijk wat wordt nagedacht over ons milieu. En dat ze soms zelf beter als ouderen willen werken aan het gezond houden van het milieu. In totaal hebben 45 padvinders onze info stand bezocht. Het opmerkelijke was dat er een duidelijk verschil te merken was bij deze welpen. Zij hadden namelijk vanuit de padvinderij al veel vaker gesproken over afval en zwerfvuil. Zo gaf een van de jonge bezoekers aan dat ze op de padvinderij geleerd hebben dat ze altijd een zak in de auto moeten doen en dat hij en z’n moeder dit ook bewust deden.”We gooien niets op straat”, gaf hij aan, ” alles gaat in onze zak en thuis in de ton”. Het is te hopen dat deze generatie niet verpest wordt door het gedrag dat ze om zich heen zien en consequent zullen proberen om zich zodanig te gedragen dat het t milieu ten goede komt. Het is belangrijk dat zowel de overheid als andere sociale organisaties zich bewust blijven inzetten om onze jongeren voor te lichten en te onderwijzen. Onze rol in dit proces is van onschatbare waarde.

SuReSur is de vrijwilligers die hebben geholpen erg dankbaar.

#SupportRecyclingSuriname
#Villa Zapakara #United Nations Development Programme Suriname
#WeDecideOurOwnGreenFootprint

2019-08-23T20:24:10+01:00