The story of plastic waste.

//The story of plastic waste.

The story of plastic waste.

Op zondag 21 juni organiseerde de Green Heritage Fund Suriname het Online Debat: The Story of Plastic.
Het debat handelde over een onderwerp dat wereldwijd speelt en erg belangrijk is omdat het o.a. een impact heeft op het welzijn van mensen, dieren en planten. Ook de project coördinator van SuReSur de heer Ramdjan deed als panel lid mee aan dit debat. Hieronder zijn statement.

Goedenavond kijkers, welkom bij dit debat. Ik ben Glenn Ramdhan, project coördinator van Stichting Support Recycling Suriname. Hier mijn statement als het gaat om de verantwoordelijkheid van ons allen, producenten, de overheid en consumenten als het gaat om plastic afval.

  • Haal eruit wat je erin brengt. Deze statement geld voornamelijk voor producenten en importeurs. Zij dragen wat ons betreft de verantwoordelijkheid om plastic verpakkingen, die zij op de markt brengen weer in te zamelen voordat die in het milieu belanden. Hoewel dit wettelijk nog niet verplicht is zijn er gelukkig reeds enkele producenten en importeurs die wel die verantwoordelijkheid erkennen en een bijdrage leveren. Zo heb je een aantal die samen met SuReSur de inzameling en bewustwording doen. Helaas erkennen de meeste bedrijven hun verantwoordelijkheid nog niet, en daarvoor is er wetgeving nodig. Ons voorstel hierop is het oprichten van een Afvalfonds Verpakkingen, waarbij de bedrijven verplicht worden zich in te zetten voor het houden van plastic verpakkingen uit het milieu. Het afvalfonds zal dan het uitvoerend orgaan zijn.

 

  • Creëren van wetgeving en uitvoeren van controle. De Overheid heeft een belangrijke taak n.l. het maken van wetten en het toezien op de handhaving. Deze wetten zullen up te date moeten zijn en in samenspraak met de stakeholders. Er zal vanuit de overheid een vlottere aanpak moeten zijn van het behandelen van wetsvoorstellen m.b.t. het milieu en ze zullen wat meer prioriteit moeten genieten. SuReSur streeft al 2 jaren naar wetgeving betreffende het uitbannen van de single use plastic zakken, helaas het ondanks verwoede pogingen nog niet gelukt de wetgever zover te krijgen en blijkt er ook bij de overheid onvoldoende kennis te zijn over verpakkingsmaterialen. Ons voorstel hierop is dat er een Kennis Instituut Duurzaam verpakkingen wordt opgezet. Dit instituut zal de overheid kunnen adviseren, maar ook de stakeholders. Het zal er zijn om betere richtlijnen te geven en onderzoek te doen naar duurzamere verpakkingsmaterialen. Verder heeft de overheid ook de taak de burgers middels wetgeving op te voeden. Onderzoek toont aan dat 70% van de burgers een onverantwoordelijk gedrag vertoont, als het gaat om zwerf afval of ons milieu. Het niet hebben van het verantwoordelijkheidsgevoel zie je ook terug in andere sectoren. De overheid zal strengere controle moeten uitvoeren op de naleving van de reeds bestaande wetten zoals het artikel uit het politie handvest dat handelt over de sancties bij het dumpen van vuil op openbare plekken.
  • Milieu gericht leren denken. In het heel proces rondom het milieu zijn de consumenten een heel belangrijke factor. Ons denkpatroon moet sterk veranderen, het is niet alleen de taak van de overheid om alles op te ruimen.We vergeten vaak dat wij de overheid zijn en dat het opruimen steeds geld kost en uit onze belastingen komt. Deze gelden zouden wellicht elders nuttiger gebruikt kunnen worden. Mensen zouden zelf een verandering kunnen brengen door vanaf de start milieu gericht te denken en te kopen.

Consumenten kunnen verpakkingsmateriaal verminderen in het milieu door:

  1. Geen plastic zak meer te nemen bij de winkel, maar met een eigen herbruikbare tas te winkelen.
  2. Bewust inkopen doen betreft plastic producten, bij voorkeur producten met een langere levensduur.
  3. Thuis te beginnen met afval scheiden waardoor plastic flessen en zakken apart gezet worden en gebracht kunnen worden naar een recycle bak.
  4. In zoverre dat mogelijk is Bulk inkopen waardoor er minder verpakkingsmateriaal nodig is, v.b. zeep, toiletpapier etc.
  5. Waar mogelijk inkopen doen d.m.v een refill optie.

Dit zijn enkele simpele en verantwoorde manieren waarop we allen kunnen bijdragen aan het gezond houden van het milieu.

Hieronder de video van het debat.

2020-06-23T03:56:18+01:00