Terugblik 2018

//Terugblik 2018

Terugblik 2018

GROEIENDE BEWUSTWORDING SURINAMERS IN AFVALSCHEIDING

Stichting Support Recycling Suriname (SuReSur) kijkt terug positief terug op het afgelopen jaar, ondanks er meer bereikt had willen worden met het uitbreiden van afvalscheiding in andere Districten. Volgens project coördinator Glenn Ramdjan is de bewustwording onder de gemeenschap voor het scheiden van afval, in relatie met het wereldwijd probleem flink gegroeid. “Dit hebben wij gemerkt aan de reacties die wij op onze FB page hadden, maar vooral door de ophaalcijfers die wij konden noteren. Er is zijn veel meer plasticmaterialen en aluminium blikken gedeponeerd in de inzamelbakken die wij in 5 districten hebben geplaatst. Vanuit de gemeenschap is de vraag naar meer bakken zelf toegenomen. Min punt was, dat de verwerking van de geleverde materialen aan het verwerkingsbedrijf niet optimaal was en hierdoor de ophaal niet maximaal kon plaatsvinden met het gevolg dat de inzamelbakken overvol raakten. Ook onder het bedrijfsleven is de bewustwording gegroeid en wij kregen ook veel aanvragen voor oplossingen van hun bedrijfsafval en ondersteuning betreft het plaatsen van inzamelbakken. Voorbeeld hiervan is Torarica waar wij aan alle personeelsleden trainingen hebben gegeven over afvalscheiding en heeft het bedrijf ook inzamelbakken laten plaatsen.

Tien bedrijven waaronder Fernandes Bottling, Surinaamse Brouwerij, Tropical Trade, DTS Mitra, NV DAM, Shishado, C.I.C., Carifruits, Caribbean Bevarage en SM Jaleel hebben hun financiële ondersteuning verleend om de logistieke kosten voor het ophalen van de ingezamelde materialen door de gemeenschap te bekostigen. Helaas zijn er bedrijven die plastic flessen op de markt brengen, maar totaal geen bijdrage willen leveren om het plastic probleem op te lossen. De stichting heeft vijf televisieprogramma’s geproduceerd, onder de naam ‘Why Recycling’. In die programma’s is met gasten, zoals beleidsmakers tot jongeren en andere burgers gesproken over afvalscheiding, bewustwording en recycling. In de maand mei van het vorig jaar is er een petitie ingediend aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings Simons voor het uitbannen van plastic ( single use plastic) en wel in januari 2019. De stichting verwacht dat in de eerste helft van dit jaar dit een feit zal zijn. Met verschillende instanties is samen gewerkt in schoonmaakacties met de bedoeling het bewustzijn onder de gemeenschap te vergroten betreft zwerfafval. De toename van vrijwilligers is ook flink gegroeid met de ondersteuning hiervan.

Prognose voor 2019
Er zal flink gelobbyd worden bij de overheid om op korte termijn met wetgeving te komen om de single use plastic zakken die worden afgegeven door voornamelijk de supermarkten  uit te bannen en het zelfde geld voor de styrofoam bakjes en bekers die behalve dat die schadelijk zijn voor het milieu ook voor de volksgezondheid negatieve effecten hebben. Er zijn volgens Ramdjan genoeg alternatieven en die zullen in 2019 ook als proefprojecten worden aangeboden. Op kort termijn zal er wetgeving moeten komen om de bedrijven die plastic verpakkingsmaterialen op de markt brengen te verplichten om een bijdrage per kilogram te leveren om plastic verpakkingsmaterialen landelijk in te zamelen en op te halen, zodat deze niet meer in het milieu belandt. Dit alles hangt af van de wil van de beleidsmakers en hoe snel gestart kan worden met een landelijke campagne. Het plaatsen van plasticafval inzamelbakken zal worden uitgebreid. Half dit jaar zal een project worden gelanceerd in het district Commewijne waarbij er direct het gescheiden afval zal worden opgehaald bij de huishoudens in combinatie met het plaatsen van inzamelbakken bij scholen en andere locaties waar  mensen bij elkaar komen. Het verzorgen van trainingen aan het personeel van District Commissariaten en per district iemand trainen om verder zelfstandig trainingen te verzorgen, zal deze maand al plaatsvinden. Met Staatsolie zal er een project gestart worden in het District Saramacca. De aanzet hiervan is in december 2018 gedaan. Voor Moengo en Albina zullen er met de ondersteuning van lokale bedrijven, waaronder SEMIF, Newmont en GODO Bank projecten worden opgestart over bewustwording van afvalscheiding bij de huishoudens en het plaatsen van inzamelbakken. Ramdjan was namens de stichting samen met Monique Pool van Green Heritage Fonds het aanspreekpunt van de internationale organisatie van de World Clean Up Day. “Wij zullen ook in 2019 verder gaan om regelmatig Clean Up’s te organiseren in samenwerking met alle partijen”, zegt de SuReSur project coördinator. In een gesprek met vice president Ashwin Adhin is nagetrokken wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van inzamelbakken bij alle hoofdkantoren van de ministeries. Als alles goed verloopt worden de bakken in het eerste kwartaal van dit jaar geplaatst.

SureSur is nu bezig te kijken naar mogelijkheden om de verwerking van de ingezamelde materialen beter te laten verlopen en tot een meerwaarde product te komen door bijvoorbeeld compleet te recyclen en een eindproduct te produceren in Suriname. Hiervoor zullen er personen en of bedrijven worden benaderd voor het opzetten van een productiebedrijf.

2019-01-30T14:33:18+01:00