SuReSur tijdens Knowledge Sharing Event

//SuReSur tijdens Knowledge Sharing Event

SuReSur tijdens Knowledge Sharing Event

Op uitnodiging van UNDP waren o.a. Support Recycling Suriname vertegenwoordig door de project coördinator Glenn Ramdjan en vrijwilliger Karina Berghout de vorige week in Boven Suriname als onderdeel van een Knowledge Sharing Event van het United Nation Development Program Suriname. Tijdens het bezoek aan Boven Suriname  heeft SuReSur de leerlingen van de basisscholen van Pikin Slee, Grantatai, Foetoenakaba en Gujaba geïnformeerd over de schade die plastic aan ons milieu toebrengt. Ook hebben de leerlingen voorlichting gehad over het gebruik van de recycle bakken die in mei dit jaar in deze dorpen in het Boven Suriname gebied zijn geplaatst door SuReSur.

Tijdens de voorlichting bleek dat de meeste leerlingen van de basisscholen wel bekend zijn met de recycle bakken, maar niet altijd precies weten hoe die te gebruiken. Ook bleek dat de leerkrachten uit dit gebied er nog niet aan toe waren gekomen om aandacht te besteden aan de onderwerpen recyclen en afvalscheiding. Hier hebben wij in de dagen dat we er waren zo goed als mogelijk invulling aan proberen te geven. Over het algemeen was het team van SuReSur erg tevreden over de kennis over het milieu bij de leerlingen. In de toekomst zal de stichting uitkijken naar andere manieren om de bewustwording binnen dit gebied nog verder op gang te brengen. Ook is er een bespreking plaatsgevonden met de Kapitein van Guyaba ( is de grootste dorp van Boven Suriname met 3000 inwoners en heeft 4 supermarkten) om alvast te beginnen om een gedeelte van de plastic vervuiling tegen te gaan door het verbod van plastic zakken in te voeren bij de supermarkten. Dit zal dan de eerste dorp zijn waar dit ingevoerd wordt en SuReSur hoopt dat dit door de andere dorpen overgenomen zal worden. Uiteindelijk zal dit resulteren dat er minder plastic in de dorpen zal zijn. Ook is er geadviseerd aan de Kapiteins van Pikin Slee en Guyaba om regelmatig schoonmaak acties uit te vieren met de dorpsgemeenschap om zo de bewustwording onder de gemeenschap te bevorderen.

2018-06-11T19:48:58+01:00