SuReSur tijdens de march for the Ocean

//SuReSur tijdens de march for the Ocean

SuReSur tijdens de march for the Ocean

Afgelopen zaterdag werd er door The Green Hertitage Fund Suriname samen met haar partners w.o. ook SuReSur een speciale voorlichtingsdag georganiseerd in verband met wereld oceanen dag op 8 juni j.l.
Op deze voorlichtingsdag hebben verschillende milieu organisaties voorlichting gegeven over het milieu, de verschillende milieu projecten en het belang van een verandering in ons gedrag ten gunste van het milieu.

Ook de Stichting Support Recycling Suriname was aanwezig op deze dag. Wij hebben goed gebruik gemaakt van de gelegenheid om zoveel als mogelijk mensen voor te lichten over de schade van plastic voor ons milieu. Ook hebben wij geprobeerd de bezoekers de voordelen van het recyclen bij te brengen en de verschillende locaties van de recycle bakken kenbaar te maken. Niet iedereen wist waar al onze recycle bakken stonden en daar hebben we geprobeerd verandering in te brengen.

Behalve het voorlichten hebben wij de bezoekers ook de kans gegeven om onze petitie [voor het uitbannen van plastic zakken in de supermarkten] te ondertekenen. We mogen mededelen dat we op deze zaterdag heel wat handtekeningen bij hebben gehad en heel veel positieve reacties van de mensen die onze tent hebben bezocht. Het doet ons goed te zien dat er steeds meer mensen bewust zijn van de schade die we ons milieu berokkenen en hoe wij als samenleving zelf een bijdrage kunnen leveren.

Bij de gedenking van wereld milieu dag dit jaar hebben wij international de slogan #BeatPlasticPollution gekozen. Laten wij met z’n allen onze daden achter deze slogan zetten en elk actie ondernemen om het uit de hand gelopen plastic gebruik te stoppen.  Als we allemaal daadwerkelijk actie ondernemen kunnen we de schade van plastic voor ons milieu verminderen.

 

2018-06-10T22:22:58+01:00