SuReSur gaat dit jaar voor samenwerking en bewustwording bij milieuvraagstukken

//SuReSur gaat dit jaar voor samenwerking en bewustwording bij milieuvraagstukken

SuReSur gaat dit jaar voor samenwerking en bewustwording bij milieuvraagstukken

Stichting Support Recycling Suriname (SuReSur) zal dit jaar een nieuwe structuur introduceren, waarbij de stichting veel meer naar buiten toe zal treden om de organisatie bekendheid te geven bij partners en de samenleving. Glenn Ramdjan, voorzitter van SuReSur, zegt dat de stichting dit jaar ook veel meer met vrijwilligers zal werken om het milieubewustzijn te vergroten. Zo zal er gewerkt worden met lokale vrijwilligers in verschillende wijken in districten en zullen die versterkt worden. Hierdoor hoopt SuReSur de mensen in hun omgeving bewust te maken waarom afvalscheiding en recyclen belangrijk zijn. Met de vrijwilligers is een jaarplan gemaakt waarbij in commissies gewerkt zal worden om dit jaar het milieuvraagstuk veel meer aandacht te geven.

SuReSur is in 2015 begonnen met de activiteiten en is intussen groeid. Er is gekozen voor een nieuwe structuur omdat de core groep het werk niet meer alleen aankan. “Surinamers worden bewuster, maar er komen ook meer vragen. Ook zijn er veel meer activiteiten. We moeten dus uitbreiden en met vrijwilligers gaan werken”, stelt Ramdjan. De stichting wil ervoor zorgen dat haar inspanning al die jaar en niet verloren gaan, maar worden voortgezet.

Deel van de nieuwe structuur is ook een betere samenwerking met de media. Zo wil SuReSur dit jaar een intensievere samenwerking met de media. Met de media willen ze meer mensen bereiken en voorlichten. Ramdjan geeft aan dat de stichting vorig jaar recycledagen heeft geïntroduceerd. Tijdens deze recycle dagen bezochten vrijwilligers verschillende om recyclebles op te halen en informatie te verstrekken. De recycle dagen worden dit jaar ook voortgezet. Daarnaast zijn er ook reguliere cleanup activiteiten gepland en een aantal activiteiten met verschillende scholen om jongeren voorlichting te geven.

Ramdjan vertelt dat dit jaar ook harder gewerkt zal worden aan het Kennisinstituut die voornamelijk producenten informatie moet geven over verpakkingsmateriaal. Producenten kunnen tijdig een bijdrage leveren door bewust een keuze te maken voor verpakkingsmateriaal dat gemakkelijker te recyclen is. Los van het bedrijfsleven zal ook in de relatie met de overheid geïnvesteerd worden. In 2017 heeft de stichting een petitie ingediend voor het uitbannen van plastic zakken bij supermarkten. “De petitie staat
er nog. We zien wel dat er geld wordt gevraagd bij de supermarkten, maar de single-use plastic zakken zijn er nog steeds, dus we gaan daaraan trekken. Er zijn ook andere milieuzaken waarvoor we ons sterk gaan maken”, aldus Ramdjan.

Gajatrie Hariram is al 4 jaren als vrijwilliger bij SuReSur verbonden. Als vrijwilliger kan zij deelnemen aan projecten en netwerken met andere bedrijven die graag een steentje willen bijdragen aan het werk van SuReSur. Zij vindt het prima dat SuReSur meer vrijwilligers wil inzetten, maar geeft aan dat zij ook bereid moeten zijn om te werken. Voor haar is de bewustwording bij het volk erg belangrijk. Gajatrie geeft aan dat mensen vuil blijven gooien op straat en nog niet genoeg stil staan bij de gevolgen daarvan. Het
tegengaan vervuiling in Suriname moet bij de individu beginnen. “Men moet hun eigen omgeving schoonmaken en anderen motiveren dat ook te doen. Daarnaast moet er ook meer bewustwordingswerk gedaan worden over vuil en milieuvervuiling. Hierbij moeten we vooral starten met de jeugd omtrent milieuvervuiling want zij zijn de toekomst van morgen”.

Meer weten over SuReSur? Zorg dat u de facebook pagina in de gaten houdt en bezoek de website!

2023-02-06T19:22:15+01:00