Support Ons 2020-11-15T17:50:41+01:00

Een schoon en gezond Suriname, goed voor ons allen!

Wij zullen ons blijven inzetten om de bewustwording rondom afvalscheiding op gang te krijgen. U bent welkom ons daarbij te ondersteunen

Ondersteun financiëel!

Samen met u kunnen wij veel meer!

Stort eenmalig of regelmatig een bijdrage

Als vriend van Support Recycling Suriname kunt u ons ook financieel ondersteunen. Uw bijdrage zal worden gebruikt ten behoeve van onze vele projecten. Al onze projecten hebben te maken met de bewustwording rondom afvalscheiding en duurzaam gebruik van het milieu.

Wordt vrijwilliger!

Sluit u aan in ons korps of steun op afroep.

U kunt zich altijd aansluiten als vrijwilliger

Het werk van de stichting wordt voornamelijk uitgevoerd door vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn betrokken burgers in Suriname die samen helpen bepalen en uitvoeren. We zetten ons allen in om de mooie natuur van Suriname zoveel als mogelijk te beschermen en duurzaam te gebruiken.

Help ons gehoord worden

Een belangrijk deel van de bewustwording is socialemedia.

Deel onze content via social media

Iedereen die begaan is met het milieu kan een bijdrage leveren. Dit door de content die we plaatsen zoveel als mogelijk te delen met familie en vrienden. Wij willen steeds meer mensen informeren hoe deel te zijn van de groep die duurzaam gebruik maakt van het milieu.