Sipaliwini

/Sipaliwini
Sipaliwini 2018-05-24T13:45:14+01:00

De stichting Support Recycling Suriname heeft mede door financiële ondersteuning van WWF in de maand mei de launch gehad van het recycle project in boven Suriname. Binnen dit project worden er in 9 dorpen open recycle bakken geplaatst nabij de openbare scholen. Het is de bedoeling dat in deze dorpen alle plastic flessen en zakken en aluminium drankblikken verzameld worden en daarna worden getransporteerd naar Atjoni. Vandaar uit worden ze getransporteerd naar de recycle fabriek in de stad.

Het recyclen in deze gebieden zal worden ondersteund door lokale organisaties nl, Stichting Liembo Liembo, de R. Dobrustichting en Lindy Aboikoni ( Limbo Teego). Samen met deze organisaties zal geprobeerd worden om de awareness rondom het recyclen te vergroten. Halverwege de maand mei zal de stichting SuReSur ook starten met het geven van voorlichting op de scholen. Er is speciaal hiervoor lesmateriaal ontwikkeld dat aan de mediatheek medewerkers zal worden gegeven. Die zullen dan doorgaan met het geven van recycle lessen aan de kinderen. Zo hoopt de stichting een duurzaam karakter te geven aan de voorlichting.

In April 2018 zijn er mede door ondersteuning van DAP nog meer bakken geplaatst in het boven Suriname gebied. Het recyclen in dit gebied gaat gestaagd, daarom zijn in de tweede groep ook toeristische locaties opgenomen.

De totale lijst van adressen waar er verzamelbakken zijn in het district Sipaliwini ziet er nu als volgt uit:

 1. Atjoni
 2. Pokigron  – Scholencomplex
 3. Pamboko  
 4. Ging Ging Ston
 5. Amakakondre
 6. Abenaston
 7. Kaaja Paati
 8. Jaw Jaw
 9. Nw. Aurora
 10. Botopasi
 11. Atjoni, 2 inzamelbakken
 12. Guyaba, 3 inzamelbakken 
 13. Gaatatai
 14. Bendikwai
 15. Futunakaba
 16. Kambaluwa, 2  inzamelbakken 
 17. Dan
 18. Pada
 19. Malobi
 20. Masiakiiki
 21. Heikununu
 22. Tumaipa
 23. Semoisi
 24. Pempe
 25. Bofokule
 26. Soolan
 27. Godo
 28. Djoemoe