Recyclen in Munder

//Recyclen in Munder

Recyclen in Munder

Elke Surinamer moet ervan bewust zijn dat zij ons milieu schoon moeten houden. Dit is de mening van SuReSur die ook wordt gedeeld door de ressortraadsleden van het ressort Munder. Deze RR leden hebben zich ingezet om samen met SuReSur ervoor te zorgen dat de bewustwording rondom recyclen in hun ressort wordt bevorderd. In het ressort zijn er veel illegale vuilstortplaatsen. Ook is er vaker wateroverlast als gevolg van verstopte afvoerwegen. Deze verstoppingen zijn veelal het resultaat van plastic zwerfafval. Het ressort Munder had nog geen inzamelbak voor plastic. Thans heeft ook dit ressort een inzamelbak voor plastic en ook één voor glas. 

 

“ You need to practice what you preach”, dat is de mening die alle zestien RR leden van Munder zijn toegedaan. Zij geven het goede voorbeeld door zelf tenminste 1 keer per week de glazen- en plastic flessen die zij thuis hebben verzameld, te deponeren in de inzamelbakken in hun ressort. Hierbij zijn ook de bestuursambtenaren uit het ressort nauw betrokken. Die geven ook de nodige voorlichting wanneer zij het veld intrekken. En natuurlijk deponeren zij ook hun recyclebare afval in de daarvoor bestemde bakken in hun ressort. 

De bakken staan daar voor de buurtbewoners om te gebruiken. De RR leden zijn daarom heel actief in de buurt bezig de bewoners van Munder te informeren over hoe zij de bakken op de juiste manier moeten gebruiken en wat het doel van de bakken is. Hiervoor gebruiken zij behalve de ‘huis aan huis bezoeken’ ook hun sociale kanalen om de boodschap sneller naar de doelgroep te brengen. Ook worden er geregeld, een keer per week, foto’s gepost waarbij de RR leden het voorbeeld geven.

De RR leden committeren zich eraan om meer milieuvoorlichting te geven in de buurt en ook meer milieuvriendelijke acties te ondernemen. Als gevolg van de COVID-19-situatie zijn zij er echter niet aan toegekomen veel activiteiten uit te voeren. In de afgelopen periode hebben zij in verband met ‘Wereld Aarde Dag’ en ‘Wereld Milieu Dag’, bomen geplant op 1 van de scholen in het ressort. Ook is het een doel om het mangroveproject van professor Naipal te bezoeken en ondersteunen. Verder willen zij ook geregeld sessies  organiseren om de scholen bewust te maken van belangrijke milieu gerelateerde dagen zoals Wereld Aarde Dag, Wereld Milieu Dag, Wereld Water Dag, Internationale Mangrove Dag. 

2021-07-04T04:13:07+01:00