Recycle bakken op de luchthaven

//Recycle bakken op de luchthaven

Recycle bakken op de luchthaven

Op zaterdag 23 juli heeft Support Recycling Suriname (SuReSur) twee inzamelbakken geplaatst op de Johan Adolf Pengel Luchthaven. Deze inzamelbakken zijn geplaatst bij de vertrek- en aankomsthal van de Internationale luchthaven. Hoewel SuReSur reeds landelijk inzamelbakken heeft staan, was het ook belangrijk om op onze luchthaven inzamelbakken te plaatsen. Volgens Glenn Ramdjan, voorzitter van SuReSur, is het noodzakelijk dat bezoekers aan ons land en mensen die terug komen van de vakantie bij aankomst al beseffen dat er ook in Suriname regels zijn t.a.v het milieu. `Zodra de mensen het land binnenkomen moeten ze zien dat er een boete staat op vervuiling, maar ook hoe ze hun afval moeten scheiden voor het recyclen´, zegt Ramdjan. Als men het al vanaf de binnenkomst ziet helpt het mee bij de bewustwording om milieu vervuiling tegen te gaan.

Vijay Chotkan, directeur van NV luchthaven beheer, ondersteund het project volledig. Volgens de heer Chotkan zijn er een aantal eisen waaraan een internationale luchthaven moet voldoen en een gedegen plan voor afvalbeheer is daar onderdeel van. De inzamelbakken dragen hieraan bij en ze helpen de awareness onder het personeel en de bezoekers ten aanzien van het milieu te bevorderen.

Met de inzamelbakken op de luchthaven heeft het district Para nu 25 inzamelbakken voor plastic en aluminium afval. De inzamelbakken in dit district vallen onder het “Inzamelbakken Project in Para” dat wordt ondersteund door SEMIF (Suriname Mining and Environment Fund). Binnen dit project zal er ook voorlichting worden gegeven aan de bewoners van het district, alsook op de langere scholen, bij de buurtorganisaties en de bedrijven in het district.

In april van dit jaar hebben enkele overheidsfunctionarissen reeds deelgenomen aan een voorlichtingssessie. Hierbij leerden ze meer over andere manieren om afval te verwijderen en huishoud-, tuin- en keukenafval beter te beheren. Volgens artikel 39 A van het Politie strafwet  is verboden om vuil of ander afval op openbare plekken te storten. Op overtreding van deze wet staat er een boete. Hoewel de naleving van de wet en de controle op de wet nog wat te wensen overlaat hoopt SuReSur dat door voorlichting de samenleving er zelf toe zal overgaan om zich aan het artikel te houden.

 

 

2022-08-04T07:27:06+01:00