Ook Nickerie doet mee aan afvalscheiding

//Ook Nickerie doet mee aan afvalscheiding

Ook Nickerie doet mee aan afvalscheiding

Intussen wordt er al ruim 5 jaar afval gescheiden in Nickerie. De inzamelbakken van SuReSur zijn ook in Nickerie te zien. Het project begon in dit district als een Pilot met UNDP. Intussen zijn de inzamelbakken al een kenmerk geworden in Nickerie en proberen vele Nickerianen zelf een bijdrage te leveren aan het schoonhouden van hun milieu. 

Volgens Joyce Toelsie, de coördinator in Nickerie, is er een groot verschil te merken op de straten vergeleken met de periode vóór de plaatsing van de bakken. Er is volgens haar nog steeds zwerfafval te zien, maar veel minder plastic dan voorheen.  Doordat het commissariaat in het district ook wat gerichter op de handhaving zit en boetes uitdeelt voor vervuiling, is de bevolking bewuster geworden. 

Een groot deel van het personeel van het commissariaat heeft in het verleden trainingen gehad van de vrijwilligers van SuReSur en ook materiaal om voorlichtingssessies te houden in de wijken. Deze materialen worden ingezet en zo worden kleine stapjes gezet naar het vergroten van de bewustzijn onder de bevolking. Er zijn natuurlijk nog wat vandalen die kadavers of ander huisvuil in de bakken zetten, maar het grootste deel gebruikt de bakken gelukkig zoals het hoort. 

Het team in Nickerie gaat in elk geval door met het werken aan de bewustwording. Hierbij gebruiken ze realistische voorbeelden zoals de ophoping van flessen achter de markt van Nickerie of bij de vishaven. Op deze plekken is de laatste jaren een daling van het aantal flessen te zien, wat het voor de bewoners direct duidelijk maakt dat het recyclen het milieu direct beïnvloed. Het ingezameld materiaal uit Nickerie wordt periodiek afgevoerd naar de recyclefabriek in Saramacca. 

2021-08-14T04:56:59+01:00