Meer en meer plastic

//Meer en meer plastic

Meer en meer plastic

Volgens de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) stijgt het wereldwijde plasticgebruik zonder strengere regels van 460 miljoen ton in 2019 naar 1.231 miljoen ton in 2060. De organisatie verwacht daarnaast dat de hoeveelheid plastic die in de natuur op land terechtkomt tot en met 2060 verdubbelt naar 44 miljoen ton per jaar. Het plastic afval dat in water terechtkomt, van rivieren en oceanen tot meren, wordt zelfs bijna drie keer zo groot. In 2019 ging het nog om 140 miljoen ton. In 2060 gaat het om 493 miljoen ton. Ook zal de productie van plastic uit olie blijven stijgen. Die zorgt voor 10 tot 13 procent van alle CO2-uitstoot in de wereld.

De plasticvervuiling is nog beangstigender. In de bodem zitten alarmerende concentraties microplastic. In de oceanen drijft een plasticsoep, vissen en vogels eten kleine stukjes plastic en via voedsel en drinkwater krijgen mensen gemiddeld 5 gram plastic per week binnen. Zelfs in menselijk bloed is al plastic gemeten. Deze resultaten komen uit een recentelijk onderzoek van de organisatie naar plastic effecten.

Wij van SuReSur wijzen al lang op het gevaar van plastic. We geloven dat het nu meer dan ooit tijd is dat de overheid actie onderneemt om het plastic probleem in ons land aan te pakken door wet- en regelgeving en handhaving. Het zijn hier vooral de Ministeries van ROM, Openbare Werken, Justitie en Economische zaken die een belangrijke rol te vervullen hebben.

Ministerie van Economische Zaken:
Er is voor wat betreft ons importbeleid nog heel veel dat naar eigen inzicht gebeurt. Zo zijn er niet voldoende regels m.b.t. de verpakking van producten die geïmporteerd worden. Heel veel van de producten, ook voedingsproducten worden geïmporteerd in
plastic verpakkingen. De meeste van deze plastic verpakkingen zijn combinatie verpakkingen die niet of vrij moeilijk te recyclen zijn. Los hiervan worden er ook producten geïmporteerd die onnodig extra verpakt zijn. Een voorbeeld hiervan toiletpapier waarbij elke rol apart verpakt is in plastic en daarna weer per baal in plastic verpakt is.

Voor wat betreft de betrokkenheid van dit ministerie blijft het niet alleen bij de importen, ook de lokale economische activiteiten kunnen milieuvriendelijker. In vele supermarkten worden nog steeds dunne plastic zakken meegegeven voor eenmalig gebruik. Deze
Plastic zakken breken heel gauw af in microplastics of zelfs Nano plastics.  Nanoplastics is zo klein dat het met het blote oog niet te zien is, het kan zelf in de lucht zitten die wij inademen. Wordt het dan geen tijd om deze dunne plastic zakken daadwerkelijk uit te bannen? In 2017 heeft SuReSur hiertoe reeds een petitie ingediend bij de Nationale Assemblee. Helaas is tot heden nog geen concrete regelgeving overgekomen.

Ministerie van Justitie & Politie:
In de politie strafwet is er reeds een artikel dat handelt over vervuiling. Het ministerie zou kunnen helpen het probleem aan te pakken door te starten met handhaving van politiestrafwet art. 39 a. Wanneer dit niet consequent gebeurt zal er geen verandering komen in het gedrag van onze burgers. Het zwerfafval en het dumpen van afval zal niet afnemen zodra er geen handhaving is. Wanneer de bevolking ziet dat er sancties zijn op vervuiling zullen zij minder makkelijk ertoe overgaan om zelf ook te vervuilen. De boete is momenteel SRD500,-, maar die zou gerust verhoogd mogen worden naar zelf SRD 10.000 on vervuilers goed af te schrikken. De verschillende politie-eenheden en dc-kantoren zouden ook goed ingelicht moeten worden over de wet. Er zou goed gebruik gemaakt kunnen worden van de Safe City camera’s om vervuilers op te sporen en te beboeten.

Ministerie van ROM:
Voor het ministerie dat zich bezighoudt met milieu is het belangrijk partnerschappen aan te gaan met de juiste organisaties. En ook om de reeds bestaande organisaties te versterken. Support Recycling Suriname heeft vanaf haar oprichting gesprekken gehad
van het ministerie en een plan ingediend voor het opzetten van een Afvalfonds verpakkingen. De bedoeling van deze fonds is dat de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen verplicht worden gesteld een bijdrage te leveren aan het weer uit
het milieu halen van deze verpakkingen. Dit simpelweg aan de hand van de hoeveelheid verpakkingen die zij in het milieu brengen. De gesprekken met het bedrijfsleven zijn reeds lang gestart en de meeste zijn hier welwillend tegenover, echter de support van de overheid ontbreekt.

Integendeel lijkt het er soms op dat de overheid weigert samen te werken. Zo is het ministerie een pilot gestart in Blauwgrond met een Ingenieursbureau. Dit terwijl er in dit ressort reeds enkele organisaties actief waren met de bewustwording, waaronder SuResur. Door te werken met een partner die geen ervaring heeft op dit gebied is het resultaat ook teleurstellend geweest. Gedurende de pilot heeft nog geen 20% van de huishoudens gehoor hebben gegeven om hun afval te scheiden. De pilot duurde een jaar en was gefinancierd door een Europese organisatie. Ondanks het povere resultaat wordt het project voortgezet en zelfs met 2 ressorten uitgebreid. De voortzetting wordt nu gefinancierd door ROM en Openbare Werken (Het belastinggeld van de Surinamers). Zou het geen beter idee zijn geweest om het bedrijfsleven hun bijdrage te laten leveren aan het weghalen van het verpakkingsmateriaal uit het milieu?

Wij hopen dat er dit jaar daadwerkelijke stappen zullen worden genomen door vooral deze 3 ministeries om te komen tot een gezond milieu voor onze kinderen en kleinkinderen.

2023-02-06T19:16:03+01:00