Liefde voor t milieu moet op jonge leeftijd aangeleerd worden

//Liefde voor t milieu moet op jonge leeftijd aangeleerd worden

Liefde voor t milieu moet op jonge leeftijd aangeleerd worden

De kandidaten van de Little Miss Charming Amazing Star & de Pre-teen Charming Amazing star besteden
ook aandacht aan milieueducatie. Om dit onderdeel te behandelen kregen de dames die meedoen aan
deze missverkiezing kregen op zaterdag 4 februari een voorlichtingssessie van de vrijwilligers van
support Recycling Suriname. Volgens Marvin Halden van MOS network is het belangrijk dat de
deelnemers beseffen dat ze een rolmodel zijn voor hun omgeving. Dit betekent dat mensen naar hun
zullen opkijken en dat zij het goede voorbeeld moeten geven. Als rolmodel moeten ze ook weten hoe de
zorg voor het milieu eruitziet.

Tijdens de sessie hebben de vrijwilligers onder andere informatie gegeven
over de status van het milieu in Suriname, afvalscheiding en recyclen. De deelnemers leerden onder andere het recycle proces van plastic en glas en de verschillende plastic soorten. Ook werd stil gestaan bij de manier waarop elk van hun een bijdrage kon leveren aan een schoner milieu.
De 18 jongedames die meededen aan de sessie zaten in de leeftijdscategorie 8 tot en met 14 jaar en komen uit verschillende districten. Het doel van de sessie was het bewustmaken van de dames over milieuvervuiling. Als opdracht gaan de dames de komende periode de inzamelbakken van SuReSur opzoeken hun eigen omgeving bekendmaken met de bakken.

2023-02-06T19:09:43+01:00