Latour Community 4 Health

//Latour Community 4 Health

Latour Community 4 Health

Van “last tot milieuhulp”

Direct na het inluiden van het nieuwe jaar 2017 heeft STIBULA en het Bureau Dak en Thuislozen  afdeling Latour ism met verschillende organisaties het initiatief genomen om te gaan voor een schone omgeving.

Deze bundeling heeft geresulteerd in het netwerk genaamd : “ Latour Community 4 health”. Er is bewust gekozen voor deze naam omdat de “dak en thuislozen ingezet worden voor een pilot milieuproject.

Dit pilot milieuproject heeft als thema : “ van last tot milieuhulp”. De gemeenschap ervaart dak- en thuislozen als last en met de nodige begeleiding willen zij iets teruggeven.

Op 1 februari 2017 heeft het netwerk in samenspraak met de sponsors Fernandes ,TP Stroop en het commissariaat Paramaribo Zuid- West gekozen voor een “soft launch” zodat in alle stilte gewerkt kan worden aan het beoogde doel van dit project. Het doel  is het verzamelen van milieu informatie in Latour.

De volgende organisaties zijn in het netwerk:

STIBULA, Bureau Dak- en thuislozen afd. Latour, KPS afd Latour, de Ressortraadsleden van Latour, Stichting Suresur, het Uitvoerend Bureau van de NAR (UBN), stg Liefdevolle Handen, Districtscommissariaat Zuid- West.

Van 1 februari tot en met 30 April zullen de mannen onder begeleiding het straat/ zwerfvuil verzamelen, welke door het Bureau Openbaar Groen dagelijks opgehaald wordt. De buurtbewoners zijn door middel van een flyer in kennis gesteld en tevens is gevraagd voor hun medewerking om hun eigen omgeving schoon te houden.Het is de bedoeling dat bij de verzameling van het straat/ zwerfvuil alle plastic flessen en aluminium blikken zullen worden gescheiden. Deze zullen na het scheiden geplaatst worden in een van de verzamelbakken voor plastic en aluminium te Latour.

Door dit project wordt geprobeerd de Dak en Thuislozen een wezenlijke bijdrage te laten leveren aan het milieu in hun eigen omgeving. Natuurlijk hopen de organisaties ook dat de buurtbewoners zelf ook beter gemotiveerd zullen raken om hun omgeving schoon te houden en uiteraard ook om bewust te gaan recyclen.

De Wijk Latour is één van de eerste wijken waar er in 2015 verzamelbakken zijn geplaatst voor plastic flessen en aluminium blikken. In totaal zijn in deze wijk 12 bakken geplaatst die allemaal zijn gesponsord door Fernandes Bottling, als deel van hun “Fernandes Goes Green Campagne”. Jammer genoeg heeft het plaatsen van de bakken in deze wijk nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. De stichting heeft in deze wijk veel te maken gehad met vandalisme aan de bakken en een lage animo onder de buurtbewoners. Dit jaar zal de stichting daarom proberen om in samenwerking met andere lokale NGO’s en de buurt organisaties het recyclen onder de bewoners van Latour te vergroten.

Het samenwerken met het Bureau Dak en Thuislozen biedt hiertoe een mooie kans.  De schoonmaak dagen van het “Latour Community 4 Health” project zijn maandag, woensdag en donderdag steeds van 08.00-12.00u.

De stichting SuReSur hoop dat de buurtbewoners het project zullen ondersteunen en zelf ook actiever zullen recyclen. De locaties van de 12 verzamelbakken in Latour zijn hieronder aangegeven:

 1. Punielschool – Nieuw Weergevondenweg
 2. St. Ceciliaschool – Ramgoelamweg / Pikinstonstraat
 3. O.S. Latour 1 & 2 – Indira Gandhiweg
 4. Mulo Latour 3 – Mastklimmenstraat
 5. Stibula – Tigristraat
 6. Super Futian – Latour
 7. Hoek Latourweg & Agoetistraat
 8. Yong Sheng Supermarket – Menkendam
 9. He Xing Supermarket – Hk Menkendam & Indira Ghandiweg
 10. Cheng Super market – Nw Gevondenweg
 11. Fernandes Bottling – Coesewijnestraat
 12. Sheng Feng Supermarket – Ephraimweg

 

2017-03-01T13:41:58+01:00