Ingebruikname inzamelbak Commewijne

//Ingebruikname inzamelbak Commewijne

Ingebruikname inzamelbak Commewijne

Op 17 september 2020 heeft SuReSur mede door ondersteuning van Fernandes Bottling de onthulling gedaan van de inzamelbak in het district Commewijne. Fernandes ondersteunt bij de inzameling in Commewijne als deel van hun World Without Waste programma. Voor SuReSur betekent de bak in Commewijne nog een bak/locatie erbij om te komen tot landelijke inzamellocaties voor plastic afval. 

De ingebruikname van de bak geschiedde in aanwezigheid van de heer Glenn Ramdjan als vertegenwoordiger van SuReSur, Minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu en directeur Bryan Renten van Fernandes Bottling Company. De inzamelbak in Commewijne staat in meerzorg nabij de rotonde bij de kantoren van de SWM en de RGD. Met de bak in Commewijne heeft de stichting nu inzamelbakken in Paramaribo, Saramacca, Wanica, Nickerie en Commewijne.

DE inzamelbak in Commewijne verschilt van de andere inzamelbakken van SuReSur. Bij deze inzamelbak wordt er namelijk gepoogd het afval nog verder te scheiden. Zo zal de samenleving bij deze bak het plastic naar kleur en soort moeten deponeren. De aanwijzingen hiervoor zijn zichtbaar op de bak.

Afvalprobleem
Tijdens de opening merkte Minister Tjong-Ahin op dat de overheid er nog niet in is geslaagd een structurele oplossing te vinden voor het afvalprobleem. Nog te vaak ontdoet men zich op onverantwoorde wijze van afval, zoals het dumpen op leegstaande percelen, langs de openbare weg en in trenzen.

Vooral pet flessen en ander plastic verpakkingsmateriaal vervuilen het milieu, waardoor rioleringen verstopt raken, met als gevolg wateroverlast bij grote regenbuien, maar ook de bedreiging van dieren in kanalen, rivieren en in de zee.

Duurzame oplossing
Glenn Ramdjan zei dat er nog meer locaties nodig zijn, waar recycling centers kunnen worden geplaatst. Hij hoopt dat ondernemers en districtscommissariaten de komende tijd veel meer medewerking zullen verlenen om dit project landelijk tot een succes te maken.

2021-01-21T20:17:58+01:00