Digital clean up day – 22 april 2020

//Digital clean up day – 22 april 2020

Digital clean up day – 22 april 2020

Paramaribo, Op 22 april 2020 is het de 50ste keer dat Earth Day wordt herdacht.
De planning van SuReSur was om op deze dag een clean up te organiseren om zo een bijdrage te leveren aan de bewustwording rondom het milieu. Door de Covid-19 pandemie is dit helaas niet mogelijk. Maar we blijven niet stil zitten. Samen met onze internationale partners van Lets Do it World organiseert SuReSur daarom op 22 april daarom de eerste Digital Clean Up day. Deze Digital Clean up day wordt in nog 180 andere landen simultaan georganiseerd.

Mensen realiseren zich niet vaak dat er in de digitale wereld ook vervuiling is die de werkelijke omgeving beïnvloedt. Bijna alle online activiteiten vergroten onze ecologische voetafdruk. In 2009 publiceerde McAfee een rapport waarin stond dat het evenveel energie kost om miljarden spam-e-mails te bezorgen als twee miljoen Amerikaanse huishoudens per dag gebruiken. Tegen 2025 wordt geschat dat gegevens opslagplaatsen een vijfde van alle geproduceerde energie zullen gebruiken, evenals enkele van de grootste vervuilers.

Een Digital Cleanup heeft dus een duidelijk en echt effect. Door digitaal afval te verwijderen, wordt de opslagruimte in apparaten vrijgemaakt, waardoor ze sneller worden en kostbare tijd wordt bespaard. Een georganiseerde digitale werkplek heeft ook een positief psychologisch effect, omdat een opgeruimde werkplek leidt tot meer focus. Decluttering kan ook helpen inspiratie en vergeten ideeën weer op te duiken.

‘De wereld is op slot, veel landen hebben hun burgers die weken tussen hun huismuren moeten doorstaan, zware bewegingsbeperkingen opgelegd. Ik weet zeker dat ze hun bezittingen al hebben schoongemaakt, nu is het tijd om de aandacht te vestigen op de digitale rommel van hun leven. De Digital Cleanup is een actie van de Le;ts Do it International die samen met haar partner organisaties in verschillende landen (waaronder ook Support Recycling in Suriname) in 2019 tijdens de World Clean up Day  21 miljoen vrijwilligers in 180 landen op de been bracht voor een internationale clean up.

SuReSur nodigt een ieder uit zich aan te melden voor de Digital Clean Up day op digital.worldcleanupday.org en hun apparaten op te schonen van onnodige bestanden op 22 april. En het resultaat daarvan met ons te delen.

2020-04-21T01:52:38+01:00