Afval scheiden, de manier waarop ook u kunt bijdragen!

//Afval scheiden, de manier waarop ook u kunt bijdragen!

Afval scheiden, de manier waarop ook u kunt bijdragen!

Afvalscheiding is een populair begrip, maar er zijn heel weinig mensen die werkelijk weten wat het in houd of hoe het correct te doen. Nog minder mensen zijn er die bewust zoveel als mogelijk afval scheiden. Toch kunnen de meeste huishoudens in Suriname met gemak het grootste deel van hun afval door scheiding uit het milieu houden of hun afval in het geheel verminderen.  Het vraagt wel toewijding aan- en het begrijpen van uw afval.

Afvalscheiding is het proces waarbij u uw afval gaat sorteren in gescheiden afvalbakken, elk met een ander eindbestemming. Zoals u al weet kan afval bestaan uit resten van verschillende origine. Zo heb je organisch afval, bestaande uit resten van levensmiddelen, planten en dieren. Verder is er  plastic- papier-, glazen- en metalen afval. En nog afval van bijvoorbeeld huishoud apparaten die niet meer bruikbaar zijn. Hoe meer afval gescheiden wordt, hoe meer hiervan kan worden gerecycled. Bij organisch afval wordt het afval zelf terug gebracht naar de natuur voor hergebruik.  Afval sorteren wordt niet gedaan omdat het een hobby is. Het geeft wel een overzicht wat u kunt recyclen, wat gecomposteerd kan worden en wat  eventueel een andere vorm van afvalwerking nodig heeft. Hierdoor hoeft niet alle afval meer naar de vuilstortplaatsen.

In Suriname kan er wel meer gedaan worden aan afvalverwerking. Het vergroten van de awareness rondom dit onderdeel is een van de core doelen van SuReSur. Wij proberen dit te begeleiden door de verschillende recycle bakken die er staan in Suriname, maar ook door de vele voorlichting activiteiten die we uitvoeren. Per februari 2021 hebben wij ruim 141 bakken waarbij plastic afval en metalen blikken gedeponeerd kunnen worden. Sinds Januarie 2021 zijn er ook twee bakken geplaatst waarbij glazen verpakkingsmateriaal gedeponeerd kunnen worden. Wij hopen dat de samenleving wordt getriggerd door onze activiteiten om steeds meer afval te scheiden. Ook hopen wij dat er door de groei aan mensen die recyclen ook ondernemers interesse krijgen om lokaal te produceren met recycables. 

Als er gekeken wordt naar andere landen zien wij dat er uitschieters zijn op het gebied van afvalscheiding. Duitsland en Oostenrijk  hebben bijvoorbeeld een heel goed werkend infrastructuur gecreëerd, waarbij zij meer dan 52% van hun afval recyclen. Dit onder andere dankzij het feit dat afval adequaat gescheiden wordt.  Helaas hebben wij in Suriname geen wetgeving die afvalscheiding verplicht, maar als individu kunt u de verantwoordelijkheid in eigen handen nemen en zelf thuis beginnen. 

Afvalscheiding is geen hersenoperatie of raketten wetenschap, u kunt zelf per direct eraan beginnen met de middelen die u heeft. Wij hebben hier enkele tips voor u hoe makkelijk afval te scheiden

  1. Ten eerste kunt u alle lege plastic flessen of ander plastic verpakkingsmateriaal die geen overlast zullen creëren apart plaatsen en tenminste een op regelmatige basis  deponeren in de recycle bakken van SuReSur.
  2. Als u glazen flessen of potjes heeft kunt u die ook apart zetten en deponeren in 1 van de inzamelbakken. Er zijn momenteel 2 van deze bakken in Paramaribo.
  3. Als derde kunt u ook  indien er ruimte is, een composthoop maken voor uw plantaardig en organisch afval. Een composthoop vraagt niet veel onderhoud en het is goedkoop bemesting voor bloemen en andere planten op uw erf. 
  4. Er zijn ook mogelijkheden om uw kranten of karton te recyclen.
  5. Voor ander afval kunt u het best eerst kijken als er niemand is die delen ervan gebruikt of kan gebruiken. Zo sturen we alleen wat echt niet verwerkt of gebruikt kan worden mee met de vuilophaal.

Afvalscheiding is de verantwoordelijkheid van ons allemaal, niet alles hoeft naar de vuilstortplaats. Een heleboel producten kunnen een tweede of derde leven krijgen. Wij moeten ervoor zorgen dat ons milieu schoon en gezond blijft. De generaties na u zullen dankbaar zijn dat u vijf minuten extra ha genomen om uw afval te scheiden. 

 

2021-02-23T15:10:36+01:00