Locaties & Ophaal

/Locaties & Ophaal
Locaties & Ophaal 2020-11-15T18:14:09+00:00

Locaties en ophaal van de inzamelbakken

Sinds 2015 is SureSur bezig om recycle bakken te plaatsen over het gehele land. Deze bakken worden regelmatig opgehaald en het ingezamelde materiaal wordt geleverd bij een recycle fabriek. Intussen staan er landelijk in 7 districten ruim 141 bakken waar elke burger zijn of haal plastic flessen, plastic zakken en aluminium drankblikken in kan doen. Zo blijven deze producten uit het milieu en kunnen ze ingezet worden als recyclebaar materiaal.

Door de jaren heen zijn de locaties van de inzamelbakken veranderd. Hiervoor liggen verschillende redenen ten oorzaak, zoals:

  • Winkeliers die niet langer willen meewerken en de bak niet langer voor de winkel willen
  • Het vernielen van een bak op een bepaalde locatie.
  • Het verkeerd omgaan met de bak door de buurtbewoners (vb. huisvuil en dode dieren in de bak doen).

Toch is de stichting in staat geweest om de bakken op openbare en toegankelijke locaties te houden. Intussen zijn de locaties van de bakken ook te vinden op Google Maps. Hieronder op de pagina staan de locaties evenals de opgehaalde materialen per locatie ook vermeld.

OPHAALCIJFERS – Het milieu is van ons allen!

Hoewel de start moeizaam ging is het aantal locaties en de hoeveelheid opgehaald materiaal over de jaren heen gegroeid. Surinamers zijn zich er dus steeds beter van bewust dat ze hun afval moeten scheiden.

Waar zetten we ons voor in?

  • Voorlichting m.b.t. afvalscheiden bij de huishoudens
  • Promoten van een circulair economie
  • Awareness over milieu bewust leven
  • Promoten van groen ondernemen
  • Organiseren van Clean Up activiteiten
  • Voorlichting op scholen en bij organisaties
  • Awareness rondom recyclen

Testimonials

Thuis ben ik al een tijdje bezig om bewust mijn afval te scheiden en zoveel als mogelijk te recyclen.  Sinds kort zijn we ook erg bewust in het verminderen van ons plastic gebruik en kopen we heel bewust producten die langer meegaan en liefst niet van plastic zijn. Ik kwam niet lang na de oprichting van de Stichting in contact met de heren van SuReSur toen zij me benaderden met het verzoek ze te helpen met de communicatie. Nu zit ik 4+ jaren verder nog steeds als actieve vrijwilliger bij de stichting. Het is geweldig om te zien dat de groep ondanks de geringe ondersteuning uit pure liefde voor het milieu een wezenlijke bijdrage heeft kunnen leveren aan de awareness rondom ons plastic gebruik in Suriname.

Rubia Berghout, Professional Touch N.V.